Even Tide – Ганц мод

Зарим зүйлс өмнөх шигээ
Хэзээ ч эргэхгүй ээ
Гэхдээ үргэлжилнэ ээ
Цаг хугацаа зогсохгүй ээ
Далдуур өнгөрөх
Хүйтэн урсгал
Захгүй хязгаар
Намайг дуудна

Би гэхдээ буруутгахгүй ээ
Харин зүгээр явуулна аа
Би зүгээр нуугдахгүй ээ
Өөрийн хүслээр гэрчилнэ ээ

Sign Up for Our Newsletter