Нисванис – Агуу санаа

Надад агуу санаа байна
Хэн ч бодож байгаагүй
Хэзээ ч бодож чадахгүй
Агуу агуу агуу санаа байна

Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)
Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)

Надад мэргэн санаа байна
Толгойгоо ажиллуулъя өө
Юм юмтай болъё оо
Агуу агуу агуу санаа байна

Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)
Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)

Би эрдмийн оройд гарчихаад байна
Орой дээр ганцаар байна
Шинжлэх ухаанд хувьсгал хийнэ
Шинжлэх ухааныг эхнээс нь хийнэ
Би мэдэж байна
Дуугүй намайг дага

Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)
Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)
Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)
Дэлхийг худалдъя өө (Тийм ээ, тийм ээ)
Юмтай болъё оо (Тийм ээ, тийм ээ)

Sign Up for Our Newsletter